Komplexní projekt Podnikatelský inkubátor KANOV zahrnuje 5 etap, v rámci nichž je postupně budována inovační infrastruktura a prostředí pro podporu inovativního podnikání v Karlovarském kraji. Projekt zahrnuje vybudování 4 provozních hal a 2 administrativních budov ve 3 větších městech v Karlovarském kraji s celkovou plánovanou podlahovou plochou přes 15 tis. m². V současné době je zrealizováno všech 5 etap. Realizace poslední etapy byla zakončena v květnu 2022.

Cílem bylo vybudovat v Karlovarském kraji vzájemně propojenou síť inovační infrastruktury jako jedné z podmínek pro další rozvoj inovačního potenciálu Karlovarského kraje.

„Realizací celého projektu vznikla v Karlovarském kraji jediná regionální inovační infrastruktura tohoto rozsahu.“

Podnikatelský inkubátor KANOV představuje inovační infrastrukturu, která pokrývá svými službami celý Karlovarský kraj. Sídlo, resp. centrála PI KANOV je v Karlových Varech a ve městech Ostrov a Cheb jsou umístěny další dvě „pobočky“ PI KANOV.

„Podnikatelský inkubátor KANOV přispívá k řešení hlavních problémů Karlovarského kraje.“

Těmi jsou nízká podnikatelská inovační aktivita, nedostatečná infrastruktura podporující vznik a rozvoj nových inovačních firem, nedostatek pracovních míst pro kvalifikované pracovníky a nedostatečná spolupráce mezi sektorem VaV a podnikatelskými subjekty.

Dalším cílem je zvýšení podpory START-UP firem a zintenzivnění spolupráce sféry vědy a výzkumu a soukromého sektoru. Podnikatelský inkubátor KANOV úzce spolupracuje s místními institucemi a školami.

Podnikatelský inkubátor KANOV nabízí inovativním a začínajícím firmám (MSP) nadstandardní podmínky – chráněné prostředí, které jim usnadní start při podnikání a pomůže jim se zorientovat v tržním prostředí a stát se stabilním ekonomickým subjektem, který bude posléze součástí podnikatelské sféry v Karlovarském kraji.