Podnikatelský inkubátor KANOV zahájil provoz v Karlových Varech v lednu 2015 a tento je postupně rozšiřován. Zahrnuje tři poloprovozní haly s kancelářskými prostory a jednu administrativní budovu včetně parkovací plochy s dostatečnou kapacitou o celkové ploše cca 10 000 m².

V administrativní budově je vybudována “líheň podnikatelů” pro podporu START-UP firem. Záměrem je usnadnit začínajícím podnikatelům realizaci jejich záměrů tím, že jim jsou za zvýhodněné ceny poskytnuta plně vybavená pracoviště se všemi souvisejícími službami včetně poradenství v různých oblastech a oni se tak mohou naplno věnovat rozvoji svého podnikatelského záměru. Více na START-UP PROGRAM.

Je zde vybudováno Kontaktní místo Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. (KARP) a Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje (KHK KK), s cílem zprostředkovávat spolupráci mezi vysokými a středními školami, výzkumnými organizacemi a podnikatelskými subjekty Karlovarského kraje, mj. zasídlenými v našem PI.

Část výstavby centrály PI KANOV byla realizována v rámci OPPI – programu Prosperita a OPPIK – programu Služby Infrastruktury.

PI KANOV poskytuje

  • pronájem prostor včetně jejich základního vybavení dle potřeb nájemců – Karlovy Vary, Ostrov, v budoucnu Cheb
  • provozní služby – komplexní technické a technologické služby spojené s pronájmem prostor pro všechny zasídlené (umístěné) firmy v PI např. úklid, energie, údržba, ostraha
  • poradenské služby – prostřednictvím svých partnerů v širokém spektru zaměření a oblastí
  • vzdělávací a školící služby – prostřednictvím svých partnerů v širokém spektru zaměření a oblastí
  • zajištění vzájemné spolupráce mezi zasídlenými (umístěnými) firmami v PI
  • zprostředkování pomoci a kontaktů partnerských subjektů
  • podporu START-UP firem – „líheň podnikatelů“
  • Kontaktní místo KARP a KHK KK – zprostředkování spolupráce mezi VŠ, SŠ, VO a podnikatelskými subjekty

PI KANOV dále spolupracuje

s Agenturou pro podnikání a inovace (API), agenturou CzechInvest a mnoha dalšími partnery, jejichž loga běží níže na našich stránkách.

Partneři

Galerie