Karlovarský Business kotel

První setkání v Karlovarském kraji s podtitulem Becher & Weißbier / Meet & Network přinese zkušeným i začínajícím podnikatelům a startupům prostor pro navázání kontaktů a vzdělávání. Cílem akce je oživení a vzájemné propojení sousedních regionů Karlovarského kraje a Bavorska a navázání a prohloubení spolupráce mezi podnikateli a manažery firem na obou stranách hranice.

Akce se uskuteční 25. až 26.11.2022 v prostorách karlovarského hotelu Thermal a kompletně celá bude probíhat v anglickém jazyce.

Více informací a registrace zde