www.kanov.cz | Aktuálně
47
archive,category,category-aktualne,category-47,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

Aktuálně

Spolu to jde líp

SPOLU TO JDE LÍP: NADREGIONÁLNÍ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE START-UPŮ!

Přijměte pozvání do chebského PI Kanov, kde start-upové centrum Einstein1 pořádá 27. 9. v 17:00 hodin akci: SPOLU TO JDE LÍP: nadregionální a přeshraniční spolupráce start-upů!
Dozvíte se, jak úspěšně navázat spolupráci mezi podniky a start-upy a tím naplno využijete přeshraniční potenciál!

Akce se koná na adrese Evropská 2850/51, 350 02, Cheb. Je bezplatná, překládaná z německého jazyka a přihlásit na ni se můžete na e-mailu: recepce-cheb@kanov.cz.
V případě zájmu o prezentaci Vaší firmy posílejte podklady na výše uvedený e-mail do 20. 9. 2022.  Součástí akce je pro přihlášené rautová večeře v chebské restauraci Hvězda!

0
0

První jednání Inovační platformy …

V tomto týdnu proběhlo první jednání Inovační platformy pro strategické příležitosti. Jednalo se o úvodní setkání nově vytvořené skupiny, která si klade za cíl zahájit strategické plánovaní pro přípravu regionu na příchod významných investorů do regionu, a to především v souvislosti s plánovaným ukončením těžby hnědého uhlí na Sokolovsku. Členy platformy jsou zástupci politické reprezentace dotčených obcí i Karlovarského kraje, zástupci Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o., zástupci podnikatelských subjektů a také zástupci z řad vysokého školství. Na úvod vystoupil starosta města Chodov pan Patrik Pizinger, který právě uvedl, že současná zkušenost s příchodem významného investora do našeho regionu jasně ukázala nutnost být lépe připraveni na takovouto situaci.
Bylo naplánováno vytvoření rozvojového dokumentu, který by měl významně pomoci právě při procesu transformace Karlovarského kraje a také byla naplánovaná další jednání a společné konference, které by měly taktéž pomoci najít potřebná řešení.
Velmi pozitivně byla vnímána nabídnutá spolupráce s ČVUT při realizaci připravovaných projektů.

0
0

Seminář k inovačním a kreativním voucherům Karlovarského kraje

Plánujete v letošním roce podat žádost o inovační nebo nový kreativní voucher? Navštivte Seminář pro potenciální žadatele, seznamte se s podobou dotačního titulu, příklady dobré praxe, možnostmi podpory a prokonzultujte vaše záměry. O své zkušenosti s inovačním voucherem zde budou hovořit zástupci společnosti Chodos Chodov, kteří již v minulosti tento voucher získali a spolupracovali na inovačním projektu se Západočeská univerzita v Plzni.
S čím vám může pomoci inovační voucher?
• Vývoj (inovace) produktu/procesu/služby
• Testování a měření
• Přístup k výzkumnému zařízení
• Analýza vhodnosti použití materiálu
• Analýza trhu

0
0

1. marketingová platforma

Pozitivní ohlas přinesla 1. marketingová platforma, ktera se uskutečnila z iniciativy Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. v pátek 15. 5. 2020. Na platformě se setkali zástupci institucí a organizací našeho regionu s cílem nastavení spolupráce, vzájemné informovanosti a společné kooperace v rámci Karlovarského kraje. Agentura KARP také představila aktuality týkající se kampaně Žijeme regionem. Věříme, že vzájemná otevřenost a komunikace je ta nejlepší možná cesta pro rozvoj našeho regionu.

#zijemeregionem

0
0

Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

Dnes jsme pořádali seminář k inovačním a kreativním voucherům Karlovarského kraje. Jeho cílem bylo bližší seznámení potencionálních žadatelů s podobou dotačního titulu. O své zkušenosti s inovačním voucherem zde hovořili také zástupci společnosti Chodos Chodov, kteří již v minulosti tento voucher získali a spolupracovali na inovačním projektu se Západočeská univerzita v Plzni. Všem účastníkům děkujeme za návštěvu a velice si vážíme toho, že jste k nám v tak hojném počtu dorazili. 😉👍

0
0

Setkání našich ambasadorů v rámci projektu Žijeme regionem

Včera se již podruhé setkali naši ambasadoři v rámci projektu Žijeme regionem za organizace Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Výstupem workshopu jsou cíle pro rok 2020 a následující období. Každý z přítomných ambasadorů stručně popsal svoji roli v rámci projektu a představil aktivity, kterými v letošním roce projekt Žijeme regionem podpoří. Celý workshop se povedl, byl efektivní a kreativní. Zároveň se zrodilo spoustu nových nápadů a úkolů do budoucna.

0
0
Čeština‎EnglishDeutsch